Prezentace: 13:00 - 13:30 hod u Boleveckého rybníka pod Bílou Horou
Start: 14:00 hod

Startovné: 150,- Kč pro přihlášené do 8.6.2013 (v případě neúčasti se poplatek nevrací)
200,- Kč pro přihlášené po 8.6.2013

Kategorie
A: hlavní kategorie - muži 18 až 45 let
B: junioři - muži do 18 let
C: veteráni - muži nad 45 let
D: ženy
E: registrovaní (licence ČSTT)

Kategorie bude otevřena v případě, že se přihlásí nejméně 4 závodníci. Závodníci s licencí ČSTT pojedou mimo závod ve vlastní kategorii bez rozdílu věku a pohlaví a bez nároku na hlavní výhru. První tři závodníci v každé kategorii obdrží medaili a diplom. Ostatní účastníci obdrží čestné uznání. Hlavní výhrou je pohár pro celkového vítěze bez ohledu na kategorii (vyjma kategorie E). Časový limit pro dokončení závodu je 6 hodin.

"V některých z nás je skryta myšlenka vyzkoušet si síly do krajnosti a triatlon takovou možnost poskytuje. Ber proto tento závod a každý trénink na něj, především jako vítězství nad vlastní pohodlností.I když nás od stupňů vítězů budou dělit třeba i hodiny, určitě nebudeš litovat."
MUDr. Jaroslav Novák

Přihlášky a bližší informace:
Dalibor Polc
tel: 606 726 752
e-mail: dalibor.polc@seznam.cz
web: www.itmanage.cz/triatlon
číslo účtu: 670100-2204492050/6210
Přihlášku k vytištění je možné stáhnout zde

Přihlášku zašlete poštou, nebo mailem. V přihlášce uveďte jméno, příjmení, rok narození a nezapomeňte také vyplnit název něčeho, co chcete reprezentovat (oddíl, organizace, bydliště, místo narození, ...). Dále zde uveďte, jakou formou chcete obdržet výsledky. Závodník je přihlášen po zaplacení startovného. Výše startovného se řídí datumem zaplacení (do 8.6. 150,-Kč, po 8.6. 200,-Kč). Zaplatit je možno osobně, složenkou, nebo platbou na účet (číslo účtu: 670100-2204492050/6210). Přihlášení při prezentaci před startem je také možné.